Курсові роботи з кримінального процесу

Прокурор у кримінальному провадженні

Теоретичні засади дослідження діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Прокурор як суб'єкт кримінального провадження. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Діяльність прокурора під час проведення досудового розслідування. Повноваження прокурора в суді.

ОТКУП

- 1) исключительное право, предоставлявшееся государством за определенную плату частным лицам (откупщикам), на сбор каких-либо налогов, продажу определенных видов товаров (соль, вино и др.). Отменены в России в 1863 г.; 2) прекращение обязательств по ранее проданному фьючерсному контракту путем обратной покупки.

Источник - legaldictionary.ru

У теоретичній літературі по проблемах кримінального права дуже часто в підтвердження або спростування якого-небудь положення посилаються на судову практику. В той же час в науці кримінального права і в практичній діяльності ті, що користуються поняттям "Судова практика" вкладають в нього вельми різний зміст. Таке положення пояснюється тим, що спроби досліджувати категорію "судова практика", які робилися окремими теоретиками, привели дослідників до далеко не співпадаючих виводів. .•
Інший хворобливий стан психіки охоплюється різного роду захворюваннями психічного характеру, наприклад, неврози, психопатії, психічні зміни особі в результаті глухонемоти і т.д., а також іншими гострими захворюваннями, що призвели розлад психіки, наприклад, маревні і галлюцинаторниє явища на грунті важкого інфекційного захворювання, високої температури і т.п.

Курсові роботи з кримінального процесу