Курсові роботи з кримінального процесу

Процес регламентації звільнення від кримінальної відповідальності

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його зміст. Аналіз особливостей процесу регламентації звільнення від кримінальної відповідальності. Форми закінчення досудового розслідування. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

ЕВРОНОТЫ

- ценные бумаги, выпускаемые корпорациями на рынке евровалют сроком на 3-6 месяцев по изменяющейся ставке, основанной на ЛИБОР (с премией за банковские услуги). Е. используются для предоставления среднесрочного кредита, поскольку банки заключают соглашения с компаниями-заемщиками с обязательством покупать у них Е. в течение 5-10 лет, что гарантирует заемщику среднесрочное кредитование.

Источник - legaldictionary.ru

Поразка права службових в тісному сенсі полягає у видаленні від посад державних, церковних, станових, земських, міських і суспільних, як всіх в сукупності, так і кожній окремо. Крім того, в числі особливих згаданих додаткових стягнень ст.33 в пункті 7 говорить про видалення осіб службовців, а рівно духовних осіб інославних християнських віросповідань від ними посади, і притому на певний термін або назавжди; сюди ж відноситься і позбавлення духовного сану для духовних християнських сповідань; у подібних випадках як головне покарання може бути назначаєма не тільки в'язниця, але і арешт, наприклад, при здійсненні духовною особою браків між православними, при здійсненні над православними духовних треб, неправильному веденні метрик і т.п.
Представляється, що законодавець встановлюючи таємницю наради суддів, визначає тим самим можливість для судді, народного і присяги засідателів відмовитися від надання свідчень про обставини, що стали їм відомими в ході обговорення в дорадчій кімнаті (ст.302, 452 УПК)

Курсові роботи з кримінального процесу