Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальний статус слідчого судді

Теоретичні засади дослідження процесуального статусу слідчого судді. Поняття суб'єктів кримінального провадження. Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Місце слідчого судді в системі суб'єктів кримінального провадження. Аналіз особливостей процесуального статусу слідчого судді. Процесуальний статус слідчого судді. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України.

МИНИСТР

(фр. ministre от лат. minister - слуга) - родовое название руководителей наиболее важных органов государственного управления, входящих в структуру правительства, - министерств. Является членом правительства. М. называются по-разному; напр., в США, Мексике и некоторых других государствах все или часть М. именуются государственными секретарями, в Великобритании - канцлерами и т.д. Во многих странах М. делятся на особые категории. Напр., в Великобритании существуют М., возглавляющие отраслевые министерства, М. без портфеля, государственные М., являющиеся фактически заместителями глав министерств, младшие М. - парламентские секретари, обеспечивающие, связь М. с парламентом. Фактическая роль М. в парламентарных государствах и президентских республиках различается в связи с тем, что в первом случае посты М. занимают, как правило, профессиональные политики, а во втором - профессиональные администраторы (кадровые чиновники). В полупрезидентских республиках эти два принципа замещения часто сочетаются.

Источник - legaldictionary.ru

У теорії кримінального права поширена думка, що помилка в предметі не робить впливу на квалификацию.13 Проте з цією думкою не можна повністю погодитися. Помилка в предметі може впливати на кваліфікацію, а може не впливати. Все залежить від того чи представлений предмет злочину у складі злочину чи ні. У тих випадках, коли предмет злочину у складі ніякого віддзеркалення не знаходить, то він і не може мати ніякого значення для кваліфікації, бо в цьому випадку все одно на що відбувається безпосередня дія при скоєнні злочину. І навпаки, якщо злочинність діяння зв'язується в законі тільки з дією на певний предмет, помилка в предметі не може не мати юридичного значення. Наприклад, предмет може мати значення при розкраданні. Так, ст. 164 УК РФ передбачає розкрадання предметів або документів, що мають особливу історичну, наукову, художню або культурну цінність. Тому якщо, злочинець проник в церкву, маючи намір викрасти ікону, представляющую культурну і історичну цінність, узяв помилково іншу, що не представляє такої цінності, то його дії винні кваліфі цироваться як замах на розкрадання предметів, що представляють особливу цінність, по ст. ст. 30 ч. 3 і 164 УК РФ. Помилка в особі потерпілого - ця помилка щодо людини, що піддається злочинній дії.
? Знання особових особливостей неповнолітньою потерпілою у справах про згвалтування повинні бути системними і комплексними. При цьому слід враховувати всі чинники, що роблять вплив на формування особи неповнолітньої.

Курсові роботи з кримінального процесу