Курсові роботи з кримінального процесу

Сучасні тенденції розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій

Теоретичні засади дослідження сучасних тенденцій розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій. Поняття судової експертизи. Висновок експерта як джерело доказів. Процесуальний порядок проведення експертизи. Характеристика сучасних тенденцій розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій. Сучасний стан і перспективи інформаційного забезпечення судово-експертних досліджень. Програмні продукти та автоматизовані комплекси, що застосовуються для комп'ютеризації судово-експертної діяльності. Експертні системи, проблеми їх використання для вирішення криміналістичних завдань. Перспективні методи розвитку судово-експертної діяльності.

ЕВРОКАРД

(англ. Eurocard) - международная кредитная карточка с правом использования в странах - участницах европейской банковской системы.

Источник - legaldictionary.ru

Сюди відносилися: по Укладенню про покарання: 1) порушення ухвал про друк, для погашення яких вважався термін річним, причому, звичайно, закон мав на увазі тільки порушення правив про нагляд за друком в тісному сенсі, не поширюючи це правило на ті злочинні діяння, що чинять шляхом друку, на яких в розділі п'ятої VIII розділу тільки робилося посилання (ст.1004, 1021, 1022, 1026); 2) привласнення вченої або художньої власності (ст.1683 і 1685), для якого вважався термін дворічний, а якщо потерпілий знаходився за кордоном - чотирилітній; 3) неприведення суддями або іншими чиновниками в належного виконання судових рішень (у справах цивільним); або нечинення потрібних по встановленому порядку розпоряджень про оголошення цих рішень і посилки наступних по оних указів - для цих випадків вважалася десятирічна давність, що обчислюється притому з того дня, коли рішення, через невиконання його, втратило свою силу.
Суб'єкт злочину проти військової служби повинен володіти всіма ознаками загального суб'єкта злочину: він повинен бути осудний і мати вік не нижче 16 років (ст. 20). Разом з тим він володіє і іншими додатковими ознаками, вказаними в законі.

Курсові роботи з кримінального процесу