Курсові роботи з кримінального процесу

Формування обвинувачення в кримінальному процесі України

Теоретичні засади дослідження формування обвинувачення в кримінальному процесі України. Функція обвинувачення та її місце в системі кримінально-процесуальних функцій. Обвинувачення у контексті положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. Аналіз особливостей формування обвинувачення в кримінальному процесі. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі. Реалізація обвинувачення: поняття, сутність, етапи за новим кримінальним процесуальним законодавством.

АУДИТОР

(англ.-auditor-ревизор) работает индивидуально или в фирме; проводит внутренний и внешний (независимый) контроль предприятий, осуществляет проверку счетов, ревизию отчетности на ее достоверность и законность совершаемых операций; требуется спец. образование(в осн.-фин.), знание законодательства, специфики бухучета, систем налогообложения и планирования затрат, желательно знание ЭВМ, ин.языка; стаж работы бухгалтером не менее 3-5 лет

Источник - legaldictionary.ru

Порядок від'їзду цього покарання залежав по Укладенню від станового положення винного, а саме: а) не вилучені від тілесних покарань або вилучені по особливих ухвалах відбували арешт в приміщеннях при поліції; б) вилучені від тілесних покарань з прав їх стану (рішення Кримінального касаційного департаменту 1868 р. N 608, Мосолова) - у в'язниці (1866), і в) дворяни, особисті або потомствені, і чиновники, тобто особи, що досягли класних чинів на державній службі, хоч би ці чини давали права особистого почесного громадянства (рішення Кримінального касаційного департаменту 1875 р. N 443, Сурдека), відбували арешт або при в'язниці, або на військовій гауптвахті, або у власному місці проживання, або ж в одному з будинків відомства, до якого вони належать, буде перебувати на службі; але арешт домашній в усякому разі відбувався в містах. Вибір для цих осіб того або іншого місця для від'їзду арешту цілком залежав від розсуду суду; але, як роз'яснив Сенат Правітельствующий, арешт при в'язниці поділдружин був почитатися тяжчим, ніж арешт при гауптвахті (рішення 1869 р. N 525, Мордвінова), а арешт при гауптвахті важче домашнього (рішення 1873 р. N 872, Захарьянова).
Встановивши, що засуджений зробив одне з вказаних порушень, інспектор пропонує йому негайно звільнитися з посади, яку йому займати заборонено або припинити заняття забороненою діяльністю, і відбирає відповідну підписку.

Курсові роботи з кримінального процесу