Курсові роботи з кримінального процесу

Цивільний позов у кримінальному процесі

Поняття і значення цивільного позову в кримінальному процесі. Підстави, предмет і особливості доказування цивільного позову у кримінальній справі. Кримінально-процесуальні засоби забезпечення цивільного позову. Правові проблеми інституту цивільного позову у кримінальному процесі та шляхи їх вирішення.

КОМИТЕТ

(фр. comite, от лат. committo -поручаю) - 1) государственный орган, образуемый для проведения специальных мероприятий или руководства какой-либо отраслью. В России существует с начала XIX в. (К. министров, секретные К. и др.); 2) коллегиальный выборный руководящий орган в политических партиях и общественных организациях.

Источник - legaldictionary.ru

Виховної дії дисциплінуючого режиму потребує кожен засуджений, оскільки кожен злочин є відхилення від встановленого в суспільстві правопорядку і кожен злочинець в процесі виправної дії повинен навчитися не порушувати його. Режим примушує до дотримання встановлених правил тих, хто не бажає їх дотримувати. В результаті поведінка засуджених упорядковується і з часом у них виробляється звичка дотримуватися певних правил поведінки. Цим досягається кінцева мета дисциплінуючого режиму - виховання свідомої дисципліни поведінки людини в суспільстві.
Заміна захисника (адвоката) проводиться по правилах, викладених в ч. 3 ст. 50 УПК. Заміна захисника не спричиняє за собою повторення всіх судових дій, які вже були здійснені в суді у даній справі. Проте по клопотанню нового захисника суд може повторити допити потерпілих, свідків, експертів або інші процесуальні дії, передбачені законом.

Курсові роботи з кримінального процесу