Курсові роботи з кримінального процесу

Апеляційне провадження в кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження апеляційного провадження в кримінальному процесі. Поняття та система кримінального процесу. Суть, завдання та основні риси апеляційного провадження. Об'єкти та суб'єкти апеляційного провадження. Процесуальний порядок апеляційного провадження в кримінальному процесі. Порядок і строки апеляційного оскарження. Наслідки подання апеляційної скарги. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги.

КОЛОНАТ

(позднелат. colonatus) - форма производственных отношений между крупным земельным собственником и непосредственным производителем - колоном, получившая широкое распространение в Римской империи. При системе К. крупная земельная собственность дробилась на парцеллы - небольшие земельные участки, сдаваемые в аренду колонам, которые постепенно прикреплялись к земле. Распространение К. было вызвано кризисом рабовладельческого хозяйства.

Источник - legaldictionary.ru

Дарчих органів, виводить за рамки процесу все, що не отримало по тих або інших причинах законодавчого дозволу. Стосовно поняття правосуддя як компоненту процесуальної діяльності вперше це було відмічено В. П. На-жімовим, який відійшов від традиційного поняття правосуддя, визначуваного через діяльність суду, і запропонував поняття правосуддя у власному (вузькому) сенсі слова. Воно, на думку В. П. Нажімова, є "державна діяльність по застосуванню права з використанням... істотних заходів державного принуждения".20 не Можна не погодитися з В. П. Нажимовим в тому, що визначення правосуддя через діяльність суду відображає "не суще, а належне", тобто уявлення про правосуддя, яким воно винне бить.21 Точно також не можна визначати процес через процесуальну форму.
У 1978 році комісія міністерства юстиції на чолі з проф. Сойе підготувала доповідь, в якій рекомендувала створити інститут "ассистированного свідка" надати певні права на захист такого роду свідкам, не наділяючи їх при цьому статусом обвиняемого358.

Курсові роботи з кримінального процесу