Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальна відповідальність

Місце кримінально-процесуальної відповідальності в системі юридичної відповідальності. Юридична відповідальність: поняття та система. Поняття, ознаки та значення кримінально-процесуальної відповідальності. Підстава кримінально-процесуальної відповідальності. Визначення та характеристика заходів кримінально-процесуальної відповідальності. Система заходів кримінально-процесуальної відповідальності. Характеристика окремих заходів кримінально-процесуальної відповідальності.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Лицо, официально запрашивающее государственный орган о каком-либо юридическом действии (напр., предоставление статуса беженца, выдача визы или разрешения на работу). см. также беженец, виза, разрешение на работу

Источник - legaldictionary.ru

Таким чином, до суду може бути оскаржено і рішення кваліфікаційної колегії суддів про відмову в дачі згоди на порушення кримінальної справи відносно судді постільки, поскільки цим рішенням зачіпаються права як самого судді, так і громадянина, що постраждав від його дій. Наявність такої можливості служить реальною гарантією здійснення конституційного права кожного на судовий захист (стаття 46, частини 1 і 2), а також права, передбачених статтями 52 і 53 Конституції Російської Федерації. Разом з тим федеральним законодавчим і судовим органам належить конкретизувати порядок судового оскарження рішень кваліфікаційних колегій про дачу згоди на порушення кримінальної справи відносно судді.
Не має рації А. И. Санталов і тоді, коли говорить про те, що кваліфікація злочину затверджує тотожність скоєного і передбаченого законом. Тотожність скоєного і передбаченого законом затверджує само діяння. Застосування закону, кваліфікація лише констатує цю тотожність, встановлює

Курсові роботи з кримінального процесу