Курсові роботи з кримінального процесу

Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження невтручання в приватне життя як засади кримінального провадження. Поняття і головні характеристики принципів права. Поняття та система принципів (засад) кримінального провадження. Аналіз особливостей дотримання засади про невтручання в приватне життя. Поняття засади невтручання у приватне життя як засіб для захисту особи у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Невтручання у приватне життя при провадженні деяких слідчих (розшукових) дій.

МИТИНГ

- массовое собрание граждан для публичного выражения отношения к действиям лиц и организаций, событиям общественно-политической жизни. Временное положение, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 24.05.93 N 765, сноска к п.1

Источник - legaldictionary.ru

Ухвалення нового УК Російської Федерації завершує найважливіший етап складної роботи по зміні кримінального законодавства, приведенню його норм у відповідність з потребами суспільства на сучасному етапі розвитку. Це, природно, сприятиме вирішенню задач підвищення ефективності практики застосування норм закону, вдосконалення роботи судів, неухильного дотримання гласності і відвертості судочинства, виключення упередженості, звинувачувального ухилу, запровадження в життя принципів призначення покарання.
Якщо в процесі спеціальної перевірки анонімних джерел інформації будуть встановлені ознаки конкретного злочину, то залежно від правової ситуації, що склалася, приводом для порушення кримінальної справи можуть бути, в одному випадку - безпосереднє виявлення ознак злочину органом дізнання (п. 5 ст. 94 УПК) а в іншому - матеріали оперативно-розшукової діяльності.

Курсові роботи з кримінального процесу