Курсові роботи з кримінального процесу

Обвинувачений у кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження статусу обвинуваченого в кримінальному процесі. Поняття суб'єктів кримінального провадження. Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Поняття обвинуваченого. Особливості статусу обвинуваченого в кримінальному процесі. Характеристика прав і обов'язків обвинуваченого в кримінальному процесі. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого.

КОЛЛЕГИЯ

- 1) группа лиц, образующих руководящий, совещательный или распорядительный орган (напр., К. министерства, судейская К. ). См. также Коллегиальность; 2) добровольное объединение лиц одной профессии (К. адвокатов); 3) название высшего правительственного учреждения в России XVIII в.

Источник - legaldictionary.ru

З настанням наслідків зв'язував час скоєння злочину не тільки А. І. Ігнатов. Так, Н. Д. Дурманов писав, що якщо склад злочину включає як ознаку об'єктивної сторони діяння настання суспільно небезпечних наслідків, то злочин треба вважати здійсненим тоді, коли ці наслідки наступили. Проте при цьому Н. Д. Дурманов додавав, що в тих випадках, коли особа при необережних діяннях не передбачала настання суспільно небезпечних наслідків і тому позбавлено було можливості їх передбачати до набуття чинності нового закону, а також коли запобігання наслідкам було об'єктивно неможливе, слід визначати відповідальність раніше действо-вавшему менш суворому закону .
У фактичних, а в юридичних конструкціях: так, на його думку, запропонований нами38 "п'ятий вид змісту - це вигляд, мабуть, найбільш близький до забезпечення завдань кримінального законодавства, проте він (як і чотири інших вигляду. - Авт.) - повною мірою не в змозі зробити ето".39

Курсові роботи з кримінального процесу