Курсові роботи з кримінального процесу

Оперативно-розшукова діяльність: зміст, поняття, значення

Науковий огляд проблеми. Теоретичний зміст поняття ОРД. Сучасні завдання ОРД. Значення ОРД для процесу протидії злочинам.

ЗАВЕЩАНИЕ

- распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, а также сам документ, которым оно оформляется. В соответствии со ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин может оставить по 3. все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным юридическим лицам. 3. должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.

Источник - legaldictionary.ru

Для забезпечення презумпції знання закону в сучасних умовах А. И. Бойцов запропонував цілу систему заходів: "а) гласність в підготовці законопроектів і ухваленні законів; би) публікація прийнятих законів; у) встановлення між часом публікації закону і його набуттям чинності певного терміну, достатнього для ознайомлення з ним; г) доступність правової інформації з погляду ясності, однозначності, визначеності мови і стилістики; д) своєчасне надходження інформації про результати застосування закона".50 Цю систему заходів, безумовно, можна доповнити. Зокрема, нам представляється обгрунтованим доповнити УК РФ спеціальним розділом, присвяченим термінам, що зустрічаються в кримінальному законі.
Вивчення взаємозв'язків матеріального права і правопріменітельного процесу - явище закономірне і необхідне, оскільки не можна удосконалювати правову систему при недостатній відповідності і взаємодії її складових частин. Проведене дослідження дозволяє сформулювати деякі виводи.

Курсові роботи з кримінального процесу