Курсові роботи з кримінального процесу

Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист

Теоретичні засади дослідження принципу забезпечення обвинуваченому права на захист. Поняття і значення принципів судового процесу. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві. Сучасне забезпечення права на захист у судовому провадженні. Аналіз особливостей забезпечення обвинуваченому права на захист. Процесуальне становище захисника. Права та обов'язки захисника. Обов'язкова участь захисника. Перспектива розвитку принципу забезпечення обвинуваченому права на захист.

ПРИВОД

- принудительное доставление в правоохранительные органы.

Источник - legaldictionary.ru

Спираючись на теорію карно-процесуального права6, можна говорити про те, що юридичним фактом, що вабить виникнення правовідносин у сфері кримінального переслідування, є надходження відомостей про довершений або такий, що готується злочин, а приводом - конкретні факти, що містяться в таких відомостях, на перевірку яких направлена діяльність прокурора і під його керівництвом органів дізнання і оперативно-розшукових служб. Найбільш розроблений перелік приводів стосовно даної сфери представлений в роботі В.Т. Томина7, проте їх детальний аналіз не входить в меті і завдання даної статті.
Тіє змагання між бригадами і ланками. В цілях активізації змагання широко використовувалися матеріальні і моральні стимули. Практикувалося преміювання речами, грошима, відпустками в місто і до місця постійного проживання, дострокове звільнення, занесення на Червону дошку, надання кращих житлово-побутових умов і т.д.

Курсові роботи з кримінального процесу