Курсові роботи з кримінального процесу

Реалізація принципів кримінального процесу в досудових стадіях

Теоретичні засади дослідження реалізації принципів кримінального процесу в досудових стадіях. Поняття та система принципів кримінального процесу. Поняття стадії досудового розслідування та його форми. Співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства. Аналіз особливостей реалізації окремих принципів кримінального процесу в досудових стадіях. Реалізація принципу публічності в досудових стадіях. Реалізація принципу диспозитивності в досудових стадіях. Реалізація принципу змагальності сторін на досудовій стадії кримінального провадження.

УНИДРУА

- Международный институт по унификации частного права в Риме; межправительственная организация, созданная в 1926 г. В число членов входит и РФ. Издает ежегодник. УНИДРУА были подготовлены проекты конвенций по целому ряду вопросов (международной купле-продаже товаров, представительству, перевозкам грузов и пассажиров, а также по иным вопросам).

Источник - legaldictionary.ru

Введення тимчасової інструкції, відповідно до вимог якої були зняті з посад і законвоировани засуджені по ряду складів злочинів, істотно ускладнило вирішення задач виробничо-господарської діяльності таборів, тим більше віднесених до особливих режимних таборів за наказом НКВД СРСР (листопад 1939 р.). У їх число входили северопечорский залізничний ИТЛ, Воркутинский ИТЛ і ряд інших, де 46% загального числа ув'язнених складали особливо небезпечні державні злочинці. Це спонукало начальника Вор-кутінського ИТЛ звернутися до керівництва НКВД СРСР з проханням
Чиненню опору передує, як правило, то або інше порушення з боку військовослужбовця військової дисципліни або громадського порядку, а опір є у відповідь реакцією на правомірні дії начальника або іншої особи, направлені на припинення цього порушення. При цьому опір може чинити начальникові (іншій особі) як самим порушником дісциплі-

Курсові роботи з кримінального процесу