Курсові роботи з кримінального процесу

Класифікація спеціальної техніки. Мета і завданні застосування науково-технічних засобів

Сутність та класифікація спеціальної техніки. Поняття та загальна характеристика науково-технічних засобів у правоохоронній діяльності. Засади класифікації спеціальної техніки. Характеристика мети та завдань застосування оперативно-технічних засобів. Особливості та завдання застосування спеціальної техніки під час оперативно-розшукової діяльності в установах виконання покарань. Технічні засоби нагляду і контролю.

КОДЕКС

(от лат. codex - книга) - собрание законов. В современном понимании К. представляет собой свободный законодательный акт, в котором объединяются и систематизируются правовые нормы, регулирующие сходные между собой, однородные общественные отношения. К. является естественным результатом кодифицированной деятельности законодателя. Как и любой иной закон, он обладает высшей юридической силой и, по общему правилу, относится только к определенной отрасли права (гражданский, уголовный, законов о браке и семье, законов о труде и др.). (М. М.)

Источник - legaldictionary.ru

ФЗ РФ від 27 січня 1999 р., як вже наголошувалося, внесені зміни в диспозиції і санкції ст. 126 УК РФ. Так, якщо раніше караність по ч. 2 ст. 126 УК була у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років, то теперь- від 6 до 15 років, а по ч. 3 замість позбавлення волі на термін від 5 до 15 років, стала від 8 до 20 років. Як кваліфікуюча ознака в п. "в" ч. 2 ст. 126 УК разом із застосуванням насильства, небезпечного для життя або здоров'я, включено: "або із загрозою такого насильства". Особливо кваліфікуючою ознакою тепер передбачено здійснення викрадання людини особою, раніше судимою по ст. 126, а також за незаконне позбавлення волі (ст. 127 УК) або захоплення заручника (ст. 206 УК). Всі вказані зміни підсилюють відповідальність і тому зворотної сили не мають.
Думається, що легалізація цього кримінально-правового інституту є лише питанням часу. Але ставити крапку в багаторічній дискусії з приводу обмеженої осудності рано. Звичайно ж, сам факт законодавчого закріплення інституту обмеженої осудності говорить про те

Курсові роботи з кримінального процесу