Курсові роботи з кримінального процесу

Стадії кримінального процесу та їх характеристика

Теоретичні засади дослідження стадій кримінального процесу. Поняття і зміст кримінального процесу. Завдання і структура кримінального процесу. Характеристика стадій кримінального процесу. Загальна характеристика стадій досудового провадження по кримінальній справі. Кримінально-процесуальна характеристика судового провадження. Загальна характеристика необов'язкових стадій кримінального провадження. Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду.

ИМПОРТ

(лат. irnportare - ввозить) - ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, на таможенную территорию РФ из-за границы без обязательства об обратном вывозе (ФЗ РФ от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ “О государственном регулировании внешнеторговой деятельности”). Факт И. фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы РФ, получения услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности. В данном значении термин употребляется более чем в 40 действующих законах РФ. ВТК для обозначения таможенного режима И. используется термин “выпуск, товаров для свободного обращения”.

Источник - legaldictionary.ru

Відомості про здійснення одного з перерахованих вище злочинів можуть поступити з самих різних джерел. Одні з них входять до числа приводів для порушення кримінальної справи, передбачених ч. 1 ст. 94 УПК, інші такими не є, і для відмінності від перших іменуються "іншою інформацією". Якщо в ході перевірки останніх відомості, що поступили, підтвердилися, то приводом для порушення кримінальної справи буде не інша інформація, а безпосереднє виявлення компетентним органом ознак конкретного злочину. Проте на практиці зустрічаються ситуації, коли громадянин у пошуках захисту від необгрунтованого адміністративного стягнення сам звертається в прокуратуру із заявою або скаргою, в якій сповіщає про здійснення ним другого (аналогічно першому) адміністративного правопорушення, але при цьому оскаржить законність і обгрунтованість першого, тобто шукає у прокурора захисту від незаконних дій конкретних адміністративно-правових органів. Як розглядати таку заяву або скаргу громадянина?
Суд - єдиний уповноважений державою орган, на який покладена функція правосуддя. Відповідно до ч. 1 ст. 127 Конституції України правосуддя здійснюють професійні судді і, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.

Курсові роботи з кримінального процесу