Курсові роботи з кримінального процесу

Стадія як елемент системи кримінального процесу

Проблематика розподілу на стадії в сучасному кримінальному процесі. Поняття стадії кримінального провадження. Розмежування стадій кримінального провадження згідно КПК 2012 року. Характеристика стадій кримінального провадження згідно КПК 2012 року. Особливості початку досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним законодавством України. Досудове розслідування. Підготовче провадження. Судовий розгляд. Провадження у суді апеляційної інстанції. Провадження у суді касаційної інстанції. Провадження у Верховному Суді України. Провадження за нововиявленими обставинами. Виконання судових рішень.

ПАЛАТА

-1) в конституционном праве - название представительных органов государственной власти или отдельных их составных частей. См. т.ж. ДВУХПАЛАТНАЯ СИСТЕМА; ОДНОПАЛАТНАЯ СИСТЕМА; 2) в других отраслях права - самые различные органы (например, торгово-промышленная П., клиринговая П., лицензионная П. и т.д.).

Источник - legaldictionary.ru

Законність - універсальний загальноправовий принцип, який знайшов своє нормативне втілення в численних статтях Конституції РФ, що діяла. Загальні передумови законності містяться вже в ст. 1 Конституції, що оголосила Росію демократичною федеральною правовою державою. Стаття 4 категорично підтверджує верховенство Конституції і федеральних законів на всій території Росії. Універсальний характер загальноправового принципу законності підтверджує і ст. 15 Конституції РФ. У Конституції немало інших статей, со-
Літніх запобіжних заходів, застосування до них спеціальних запобіжних (ст. 394 УПК РРФСР) заходів, при висновку під варту або затриманні - роздільного з дорослими змісту, щоб усунути вплив дорослих на неповнолітніх. Оскільки кримінальна відповідальність наступає в особливих випадках з чотирнадцяти, а за загальним правилом - з шістнадцяти років, застосування

Курсові роботи з кримінального процесу