Курсові роботи з кримінального процесу

Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація

Теоретичні засади дослідження суб'єктів процесу доказування. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Поняття та класифікація суб'єктів доказування. Суб'єкти доказування, на яких покладено обов'язок доказування. Суд як суб'єкт доказування. Органи досудового розслідування і прокурор як суб'єкти доказування. Суб'єкти, які вправі брати участь в процесі доказування. Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники як суб'єкти доказування. Підозрюваний, обвинувачений, підсудний, захисник як суб'єкти доказування.

НАЦИЗМ

(от названия Национал-социалистской партии Германии) - название идеологии и практики гитлеровского режима в Германии в 1933-1945 гг. Суть Н. составляют тоталитарные террористические методы власти, а т.ж. официальная градация всех наций по степени их “полноценности”. Средством реализации идей Н. стали военная агрессия и геноцид. В ряде своих существенных черт Н. сходен с фашизмом.

Источник - legaldictionary.ru

Для розкрадання необхідно, щоб майно, що вилучене з фондів власника і перейшло у фактичне володіння винного, було обернене в його користь або користь інших осіб. Тому самостійним актом поведінки при розкраданні є дії, що мали своїм результатом звернення майна на користь винного або інших осіб. Це означає зміну характеру володіння, поява у злочинця реальної можливості фактично користуватися або розпоряджатися вилученим майном на свій розсуд, тобто винен дійсно заволодіває майном. Така можливість виникає, коли викрадачеві вдалося понести майно з місця події (наприклад, винести з квартири, дачі, іншого житлового або нежилого приміщення), заховати його де-небудь, передати співучасникові, коли є підстави вже не побоюватися затримання і вважати себе повновладним власником викраденого.
Сформувати у них відповідальне відношення до правильного і справедливого рішення питань, що відносяться до їх компетенції, відповідно до вимог, викладеними в тексті присяги і в юридичному повчанні, яке їм буде приведено в напутливому слові головуючого судді;

Курсові роботи з кримінального процесу