Курсові роботи з кримінального процесу

Відкриття кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження відкриття кримінального провадження. Поняття та зміст кримінального процесу. Структура кримінального процесу. Новели українського законодавства щодо початку кримінального провадження. Особливості відкриття кримінального провадження та досудового слідства як початкової стадії кримінального процесу. Відкриття кримінального провадження та початок досудового розслідування. Реєстр досудових розслідувань.

НАСЛЕДСТВО

- имущество, переходящее в порядке наследования от умершего (наследодателя) к наследникам. Может включать права собственности, другие вещные права, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а т.ж. обязательства, обременяющие эти права, за исключением прав и обязательств, неразрывно связанных с личностью умершего (алиментные права и обязанности, право на членство в кооперативной организации, право на пользование жилой площадью и др.).

Источник - legaldictionary.ru

Вирок - акт державної (судовою) влади, яка ст. 10 Конституції Російської Федерації розглядається як самостійна по відношенню до законодавчої і старанної влади. Вирок ухвалюється і проголошується судом від імені держави і не вимагає підтвердження іншими органами. Всі суди в Російській Федерації, включаючи військові суди, ухвалюють вироки ім'ям Російської Федерації (ст. 296 УПК). Це обумовлено тим, що суверенітет Російської Федерації розповсюджується на всю її територію (ст. 4, 5 Конституції РФ) 1. Будучи владним актом, вирок, проте, не створює норм права. Він має індивідуальний, правопріменітельний характер. По своїй правовій природі вирок, як і інші рішення в кримінальному процесі, є акт застосування норми права до конкретних правовідносин.
Ситуація кардинально змінилася з 1 липня 2002 р., у зв'язку зі вступлені-ем через УПК РФ- Як відомо, однією з найпринциповіших і важливіших новел нового карно-процесуального закону стало визнання недопусти-доказом свідчень підозрюваного, обвинуваченого, даних в ході

Курсові роботи з кримінального процесу