Курсові роботи з кримінального процесу

Закон як джерело кримінально-процесуального права

Теоретичні засади дослідження закону як джерела кримінального процесуального права. Сутність джерел кримінального процесуального права. Поняття кримінального процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві. Характеристика кримінального процесуального законодавства. Система кримінального процесуального законодавства України. Дія кримінального процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб. Сучасні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства і основні шляхи їх розв'язання. Теоретичні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства. Проблеми практики застосування кримінально-процесуального закону та шляхи їх вирішення.

РОЗЫСК

- комплекс мероприятий, осуществляемых должностными лицами органов предварительного следствия, дознания и органов, ведущих оперативно-розыскную деятельность по установлению места нахождения скрывающихся от расследования или суда обвиняемых (подсудимых) и уклоняющихся от отбывания наказания или сбежавших из мест лишения свободы осужденных, а также лиц, пропавших без вести. Р. осуществляется по инициативе должностного лица, в производстве которого находится конкретное уголовное дело (следователя, лица, ведущего дознание, суда либо по указанию прокурора); по решению начальника учреждения, исполняющего наказания, а равно и по запросу другого российского органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Р. может быть местным (по месту жительства скрывающегося обвиняемого или осужденного), региональным (на определенной территории за пределами места жительства разыскиваемого) и общегосударственным, выполняемым органами внутренних дел. (К. Г.)

Источник - legaldictionary.ru

Суб'єктивна сторона знищення або пошкодження майна, передбаченого ст. 167 УК, характеризується умисною формою провини (намір може бути як прямим, так і непрямим), ст. 168 УК - необережністю у вигляді легковажності або недбалості. Умисна форма провини виражається в тому, що особа усвідомлює суспільно небезпечний характер знищення (пошкодження) чужого майна, передбачає реальну можливість або неминучість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення значного збитку власникові або іншому законному власникові майна і бажає їх настання або не бажає, але свідомо допускає або відноситься до них байдуже. Цілі і мотиви умисного знищення (пошкодження) чужого майна можуть бути найрізноманітнішими. Проте, за загальним правилом, вони позбавлені корисливого забарвлення. Та все ж корисливий мотив може мати місце при скоєнні цього злочину за винагороду. Необережна форма провини (ст. 168 УК) припускає таке психічне відношення особи до содеянному, при якому воно передбачало можливість настання суспільно небезпечного наслідку у вигляді спричинення майнового збитку в крупному розмірі, але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховувало на їх запобігання (злочинна легковажність), або не передбачало можливості настання таких наслідків, хоча при необхідній уважності і передбачливості повинно було і могло їх передбачати (злочинна недбалість). Мета не властива необережним злочинам, мотивом може бути недостатня уважність і зосередженість, зайва самовпевненість, недбайливість і т.д.
В строк обмеження свободи зараховується час утримання під вартою і часом проходження під конвоєм з виправної установи у виправний центр з розрахунку один день перебування під вартою за 2 дні обмеження свободи.

Курсові роботи з кримінального процесу