Курсові роботи з кримінального процесу

Засуджений (виправданий) як суб'єкт кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження. Поняття суб'єктів кримінального провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності). Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Характеристика статусу засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження. Загальна характеристика суб'єктів, що відносяться до сторони захисту. Особливості статусу засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження.

АПАНАЖ

(фр. apanage) - часть королевского домена, предоставлявшаяся во Франции (до 1832 г.) и некоторых др. европейских монархиях суверенами своим младшим сыновьям, братьям (как правило, пожизненно).

Источник - legaldictionary.ru

Далі, оскільки умисною провиною ми називаємо таку, в якій особа, усвідомлюючи здійснюване і його результати, усвідомлюючи, що воно робить замах на наказ або заборону юридичної норми, направляє свою діяльність по цьому шляху або, принаймні, байдуже відноситься до цих наслідків своєї дії, а під необережною провиною ми розуміємо ті випадки злочинного посягання, коли винен міг і повинен був угледіти злочинні наслідки своєї дії або бездіяльності, але в даному випадку не угледів таких, а тому і не усвідомлював здійснюваного ним правопорушення, то тому суб'єктами злочинного діяння можуть бути тільки особи, згідно вищесказаному, що володіють здатністю усвідомлювати здійснюване і його результати і здатністю оцінювати не тільки фізичне, але і етичне і правове значення діяння і керуватися сознанним, або, загальним чином, що володіють здатністю свідомо визначатися до дії (714).
Якщо підібрати потрібні об'єкти для проведення пізнання в натурі дуже складно, то можна провести пізнання по фотографіях, оскільки знайти відповідні фотознімки значно легше, але це треба робити тільки в крайньому випадку (ч. 5 ст. 183 УПК РФ).

Курсові роботи з кримінального процесу