Курсові роботи з кримінального процесу

Експерт як суб'єкт кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження процесуального становища експерта. Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України. Поняття та види судової експертизи. Аналіз особливостей процесуального становища експерта. Процесуальний порядок призначення і проведення експертизи. Права та обов'язки експерта. Висновок експерта.

ОХРАНА

в области авторского права и смежных прав понимается как предоставление по закону прав авторам, другим правообладателям, исполнителям, производителям фонограмм и организациям эфирного вещания, чтобы защитить справедливые и разумные интересы вышеупомянутых лиц в отношении их произведений, выступлений, фонограмм и радиотелепередач, особенно в отношении их использования.

Источник - legaldictionary.ru

Джерелом цього самовизначення є мислення. Тільки мисляче я, обізнане своя відмінність від власної природи і зовнішнього світу і що діє з свідомістю цієї відмінності, проявляє дійсну вільну волю. Обізнану волю потрібно розглядати не як подальший розвиток природної волі, а як її протиставило, і притому навіть і у тому випадку, коли обізнаний дух черпає свій вміст в природних схильностях і прагненнях, коли він вибирає, наприклад, між різними відчуттями, коли, одним словом, воля є вільною тільки формою, а не за змістом, оскільки і тут в природі лежать джерела визначення волі в потенції, і лише перероблені мислячим духом, змінені в самому їх істоті, вони стають стимулами волі.
Після цього свідкові Васильевой О. В. було запропоновано оглянути і вказати сонцезахисні окуляри, які вона може пізнати як викрадені у неї спільно з діамантовими сережками, золотим браслетом і грошима з кімнати санаторію "Перлина" м. Ялта, де вона проживала в липні 1997 р.

Курсові роботи з кримінального процесу