Курсові роботи з кримінального процесу

Закриття кримінального провадження

Початок досудового розслідування та особливості кримінального переслідування за новим кримінальним процесуальним кодексом України. Характеристика інституту закриття кримінального провадження. Поняття стадії досудового розслідування та його форми. Форми закінчення досудового розслідування. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування.

РАМБУРС

- 1) оплата задолженности через третье лицо; 2) в международной торговле - оплата купленного товара через посредство банка.

Источник - legaldictionary.ru

У відповідності ц я. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ захисник має право привертати фахівця у відповідність із ст. 58 даного Кодекса47. У частині 1 даної статті указується, що фахівець притягується до участі в процесуальних діях, в порядку, встановленому справжнім Кодексом, для сприяння у виявленні, закріпленні і вилученні предметів і документів, застосування технічних засобів в дослідженні матеріалів справи, для постановки питань експертові і т.д.
При допиті за рішенням слідчого або на прохання допитуваного може бути проведений звукозапис. У такому разі запису повинен піддаватися важ допит. І про це в протоколі повинно бути спеціально сказано. Після закінчення допиту звукозапис відтворюється допитуваному, який має право зробити зауваження щодо її точності і повноти. Будь-яке зауваження по даному приводу відбивається в протоколі допиту (ст. 1411 УПК).

Курсові роботи з кримінального процесу