Курсові роботи з кримінального процесу

Застосування запобіжного заходу особиста порука

Теоретичні засади дослідження застосування запобіжного заходу особиста порука. Поняття запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Аналіз особливостей застосування запобіжного заходу особиста порука. Поняття особистої поруки. Мета, підстави та порядок застосування особистої поруки.

АПОРТЫ

- имущество, поступающее акционерному обществу в качестве уплаты за акции, приравненное к определенной сумме денежного взноса. А. могут быть представлены в виде товаров торговых и промышленных предприятий, оцениваемых и приравниваемых к определенной сумме денежного капитала.

Источник - legaldictionary.ru

У російській мові слово "хитрість" означає як винахідливість, виверткість розуму, майстерність, майстерність в чому-небудь, так і лукавство, підступність, уміння досягати мети нерідко шляхом обману або шахрайства, удавання з яким-небудь наміром. Слово пастка (прийом) має значення прийому, заснованого як на вправності і тямущості, так і на обмане331. Думається, прийнятнішими для позначення аналізованих прийомів допиту можуть бути терміни "тактико-психологічний прийом" або "тактико-психологічна комбінація".
У ст. 17 ИТК РРФСР закріплювався класовий підхід у виконанні покарання, оскільки закладена тут правова норма рекомендувала розподільним комісіям при класифікації ув'язнених керуватися їх соціальною приналежністю і з урахуванням цього визначати умови відбування покарання. Цей принцип знайшов своє закріплення і в ИТК інших союзних республік.

Курсові роботи з кримінального процесу