Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика

Система кримінального процесуального законодавства України. Роль Конституції та міжнародно-правових угод, ратифікованих Україною, у регулюванні кримінально-процесуальної діяльності. Кримінальний процесуальний кодекс України, його зміст і структура. Чинність кримінального процесуального законодавства в часі, просторі та за колом осіб. Вплив роз'яснень Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, відомчих нормативних актів на регулювання кримінально-процесуальної діяльності.

ПАСПОРТ

(фр. passeport) - 1) в РФ и некоторых других государствах официальный документ, удостоверяющий личность гражданина. При выезде за границу, как правило, выдается заграничный П. В РФ выдается гражданину, достигшему 14 лет; 2) регистрационный или технологический документ, содержащий основные сведения о предприятиях, зданиях, сооружениях и других объектах (напр., паспорт домовладения).

Источник - legaldictionary.ru

Арешт не призначається особам, що не досягли до моменту виголошення вироку шістнадцяти років, а також вагітних жінок і жінок, що мають дітей у віці до восьми років. Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті. Конкретними ознаками арешту є: короткостроковий примусовий вміст особи в спеціальних установах; пов'язані із змістом в умовах строгої ізоляції конкретні правоограничения, що накладаються на засудженого; виховна дія, здійснювана в цілях виправлення. Від'їзд арешту спричиняє за собою судимість.
Іноді недобросовісному адвокатові просто "наплювати" на інтереси клієнта. Деякі представники професії допускають образи, що нал зиваєтся "для душі", з інших, некорисливих спонук, наприклад, з ненависті до всіх слідчих. Ми маємо на увазі "адвокатів-скандалістів". гда образа - це спосіб, за допомогою якого "несплачений"

Курсові роботи з кримінального процесу