Курсові роботи з кримінального процесу

Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка

Теоретичні засади дослідження особливостей допиту неповнолітнього свідка. Поняття та види допиту. Захист прав неповнолітніх у кримінальному процесі. Аналіз особливостей тактики допиту неповнолітніх свідків. Процесуальні особливості допиту неповнолітніх осіб. Особливості психології неповнолітніх, які необхідно враховувати під час допиту. Тактика та тривалість допиту неповнолітніх.

БРОКЕР

(англ. broker - маклер, брокер, посредник) - посредник на рынке ценных бумаг (бирже фондовой) или на бирже товарной, выполняющий функции по купле-продаже ценных бумаг (биржевого товара) от имени клиента и за его счет, от имени клиента и за свой счет или от своего имени и за счет клиента. Б. осуществляет свою деятельность обычно на основе агентского договора, договора комиссии или поручения. В роли Б. могут выступать брокерские фирмы, брокерские конторы и независимые Б. Синоним -маклер.

Источник - legaldictionary.ru

Представляється, що саме незаконність залишення відповідного місця або самовілля звільнення з-під варти відрізняють даний склад злочину від злісного ухилення від відбування покарання у вигляді позбавлення свободи. В зв'язку з цим навряд чи можна погодитися з В. Елеонським, вважаючим можливим кваліфікувати діяння як втечу, якщо намір на ухилення від відбування покарання виник у засудженого до виїзду з ІУ і в подальшому був реалізований за допомогою отримання права на короткостроковий виїзд 14. Якщо передбачені законом підстави для виїзду з місця позбавлення волі були і дозвіл на нього був даний, то залишення місця висновку не перетворюється на протиправне, навіть якщо особа не збиралася в дане місце повертатися.
Сексопатології вивели і ще одну закономірність: якщо дівчинка до трьох років була обділена батьківською ласкою і увагою, то потім, вже подорослішавши, вона більшою мірою прагнутиме до зміни статевих партнерів, чим її благополучніші в цьому відношенні однолітки [125, с.27].

Курсові роботи з кримінального процесу