Курсові роботи з кримінального процесу

Поняття і зміст процесу доказування

Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному провадженні. Обов'язок доказування. Поняття, способи збору і перевірки доказів. Особливості збору і перевірки доказів в різних стадіях процесу. Поняття і значення оцінки доказів. Поняття внутрішнього переконання як методу і результати оцінки доказів. Джерела доказів.

ДЕЛИКТ

(лат. delictom - нарушение, вина) - незаконное действие, проступок, правонарушение, вызвавшее нанесение ущерба и влекущее за собой обязанность его возмещения. Термин “Д.” в российском законодательстве не применяется, но широко используется в научно-правовой литературе. См. т.ж. ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

Источник - legaldictionary.ru

Велика частина вищевикладеного відноситься і до очних ставок, які проводяться, як вже указувалося, за наслідками допитів за наявності в свідченнях декількох осіб істотних суперечностей (ст. 192 УПК РФ) і кінець кінцем вирішують задачу встановлення достовірності тих або інших свідчень. Доречно лише відзначити, що ефективність допитів майже в два рази вище, ніж очних ставок, при проведенні яких її учартники значно рідше, ніж при допиті, міняють дані до цього свідчення, відстоюючи те, що вони вже показали і стверджуючи, що правду говорять вони, а не особа, з якою проводиться очна ставка1.
При виконання страти окрім виконавця присутні прокурор, представник установи (як правило, начальник або його заступник), в якій виконується страта, і лікар. Настання смерті засудженого констатується лікарем. Про виконання вироку суду складається протокол, який підписується вказаними вище особами (окрім виконавця).

Курсові роботи з кримінального процесу