Курсові роботи з кримінального процесу

Проблема переслідування, здійснюваного прокурором у суді

Теоретичні засади дослідження переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Прокурор як суб'єкт кримінального переслідування. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.

НОБИЛИ

- высшее сословие древнеримских граждан, включавшее в свой состав крупных землевладельцев. Оформилось со второй половины республиканского периода. По общему правилу из Н. выбирались магистраты и комплектовался сенат. Поэтому нобилитет назывался иногда “сенаторским сословием”.

Источник - legaldictionary.ru

При скоєнні окремого злочину спільність реалізується у взаємній обумовленості небезпечних діянь два або більш за осіб, в спричиненні одного і того ж злочинного результату, наявності причинного зв'язку між діями кожного співучасника і єдиним для них злочинним наслідком. Наприклад, не можна кваліфікувати як співучасть скоєння злочину декількома особами в одному і тому ж місці і в один і той же час, коли кожен з суб'єктів на свій страх і ризик здійснює самостійне посягання поза зв'язком і незалежно від інших осіб. В даному випадку спільність, направлена на здійснення єдиного для всіх співучасників злочину, відсутня.
Перелік органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, може бути змінений або доповнений тільки федеральним законом. Керівництво вказаних органів визначають перелік оперативних підрозділів, правомочних здійснювати оперативно-розшукову діяльність, їх повноваження, структуру і організацію роботи.

Курсові роботи з кримінального процесу