Курсові роботи з кримінального процесу

Прокурор у кримінальному провадженні

Теоретичні засади дослідження діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Прокурор як суб'єкт кримінального провадження. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Діяльність прокурора під час проведення досудового розслідування. Повноваження прокурора в суді.

РАЗРЕШЕНИЕ

Документация, обычно выдаваемая государственным органом, которая позволяет существование чего-либо или разрешает кому-либо осуществлять определенные действия или услуги. В миграционном контексте распространенной является ссылка на разрешение на проживание или на работу. см. также разрешение на проживание, виза, разрешение на работу

Источник - legaldictionary.ru

Що стосується інституту слідчого судді, то він зазвичай зв'язується з інквізиційною моделлю, оскільки він передбачає, що суддя, обізнаний прокурором або потерпілим, направляє слідство і можливе рішення про передачу справи до суду. Отже, не можна забувати, що в епоху Карно-процесуального кодексу (Кодексу кримінального переслідування) 1808 р. мова йшла про відступ від інквізиційної моделі, бо створення інституту слідчого судді, навіть якщо він мав кваліфікацію офіцера судової поліції, дозволяло відокремити функцію кримінального переслідування (довірену прокуратурі) від юрисдикційних функцій, що відносяться до розслідування (забезпечуваних слідчим суддею). Проте опіка прокуратури над цим слідчим суддею була такою сильною, що система залишалася близькою до інквізиційної моделі, згідно якої всі функції здійснював тільки представник держави.
Не допускається розголошування відомостей, складових лікарську таємницю особами, яким вони сталі відомі при навчанні, виконання професійних, службових і інших обов'язків, окрім випадків, встановлених частинами третьої і четвертої справжньої статті.

Курсові роботи з кримінального процесу