Курсові роботи з кримінального процесу

Процес регламентації звільнення від кримінальної відповідальності

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його зміст. Аналіз особливостей процесу регламентації звільнення від кримінальної відповідальності. Форми закінчення досудового розслідування. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

ЦЕНЗУРА

(лат. censura) - контроль официальных властей за содержанием, выпуском в свет и распространением печатной продукции, содержанием и исполнением (показом) сценических постановок, радио- и телевизионных передач, а иногда и частной переписки (перлюстрация), с тем, чтобы не допустить или ограничить распространение идей и сведений, признаваемых этими властями нежелательными или вредными. По способу осуществления делится на предварительную и последующую. Предварительная Ц. предполагает необходимость получить разрешение на выпуск в свет книги, постановку пьесы и т. д., последующая (карательная) заключается в оценке уже опубликованных изданий и принятии запретов или ограничений в отношении тех, которые нарушают требования Ц. Большинство современных конституций, провозглашая свободу информации, прямо запрещают Ц. (в т. ч. Конституция РФ). Однако во всех странах мира введение Ц. допускается, если объявлен режим чрезвычайного или военного положения.

Источник - legaldictionary.ru

З моменту допуску до участі в справі захисник має право: мати з підозрюваним і звинуваченим побачення наодинці без обмеження їх кількості і тривалість; бути присутнім при пред'явленні звинувачення, брати участь в допиті підозрюваного і звинуваченого, а також в інших слідчих діях, вироблюваних з їх участю; знайомитися з протоколом затримання, ухвалою про застосування запобіжного заходу, з протоколами слідчих дій, проведених за участю підозрюваного, обвинуваченого або самого захисника, з документами, які пред'являлися або повинні були пред'являтися підозрюваному і звинуваченому, з матеріалами, що направляються до суду на підтвердження законності і обгрунтованості застосування до них висновку під варту як запобіжний і продовження терміну утримання захід під вартою, а після закінчення дізнання або попереднього слідства - зі всіма матеріалами справи, виписувати з нього будь-які відомості і в будь-якому об'ємі; представляти докази; заявляти клопотання; брати участь при рассмотреніє суддею скарг в порядку, передбаченому статтею 220.2 справжнього Кодексу; брати участь в судовій розгляді в суді першої інстанції, а також в засіданні суду, що розглядає справу в касаційному порядку; заявляти відведення; приносити скарги на дії і рішення особи, що проводить дізнання, слідчого, прокурора і судна; використовувати будь-які інші засоби і способи захисту, що не суперечать закону...
Проглянути статистичні дані три - п'ять років про чисельність дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, переданих на усиновлення в сім'ї російських і іноземних громадян (форма звітності 103-РИК).

Курсові роботи з кримінального процесу