Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальна правоздатність і дієздатність суб'єктів кримінального процесу

Поняття і класифікація суб'єктів кримінального процесу. Характеристика суб'єктів кримінального процесу. Суд. Сторона обвинувачення: прокурор. Сторона захисту. Потерпілий і його представник. Інші учасники кримінального провадження. Процесуальна правоздатність і дієздатність суб'єктів кримінального процесу.

ДЕКРЕТ

- вид нормативных правовых актов, особенно распространенный в России в первые месяцы и годы после Октябрьской революции 1917 г. Д. принимали практически все высшие государственные органы: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК), Президиум ВЦИК и Совет Народных Комиссаров (Правительство) РСФСР. Д. всех этих органов имели силу закона (надо также иметь в виду, что термин “закон” тогда вообще не имел распространения, акты предпочитали именовать декретами или постановлениями). (С. А.)

Источник - legaldictionary.ru

При всім тім і на наукову спадщину Р. Солнцева, як і на все в світі, наклав свою могутню руку час. Більшість конструкцій Г. Солнцева безнадійно відстало від деталірованних і точних визначень криміналістів наших днів. Переконання Г. Солнцева ні в якому випадку не можуть бути визнані такими, що витримують тяжкість сучасної критики. Виникає, проте, питання, чи може бути ця обставина поставлено йому в провину, і чи не повинно для оцінки наукових заслуг Г. Солнцева удатися до мірила порівняльному, - до зіставлення його роботи з працями його безпосередніх російських попередників. Стаючи на цю точку зору, доведеться визнати, що жоден з попередників Г. Солнцева не виконав так роботи, що успішно стояла на черзі. Жоден російський криміналіст не дав до нього чисто наукової розробки украй розкиданого матеріалу російського кримінального права і не представив наукового викладу його в тому стані, якого досягла ця галузь знання на Заході до часу почала XIX сторіччя. До Р. Золнцева, притому, не було, не рахуючи, звичайно, Наказу, зроблено спроби провести в догматичну систему кримінального права ті гуманні початки, які проникли в літературу кінця XVIII в. і у відношенні практичному були такі чужі духу кримінального законодавства, що діяло у той час.
До загальних умов судового розгляду відноситься і встановлена законом зовнішня форма поведінки всіх осіб, що беруть участь і присутніх на судовому засіданні, що забезпечує належний порядок при розгляді справи в суді.

Курсові роботи з кримінального процесу