Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальний статус слідчого судді

Теоретичні засади дослідження процесуального статусу слідчого судді. Поняття суб'єктів кримінального провадження. Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Місце слідчого судді в системі суб'єктів кримінального провадження. Аналіз особливостей процесуального статусу слідчого судді. Процесуальний статус слідчого судді. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України.

ДЕКРЕТЫ

- в 1917 - 1924 гг. особо важные законодательные акты Всероссийских Съездов Советов, ВЦИК и СНК РСФСР, а с образованием СССР - акты ЦИК СССР, Президиума ЦИК и СНК СССР. Принимались до 1936 г.

Источник - legaldictionary.ru

Що приймаються в другій половині 40-х рр. міри по диференціації контингенту ИТУ спричинили за собою не тільки розділення таборів і в'язниць на відособлені групи, але і видання відомчих нормативних актів, що визначають правове положення ув'язнених. Інструкцією про порядок змісту ув'язнених в спеціальних підрозділах строгого режиму 1948 р. визначалися три категорії що направляються сюди поміщених і особливі умови їх змісту. Особливі умови змісту передбачалися для ув'язнених з числа уголовно-бандит-ствующего елементу, що переводиться на тюремний режим за рішенням Особливої наради.
Альтернативні питання ставляться і тоді, коли захист оспорює версію звинувачення про те, що діяння, наприклад вбивство, здійснене з наміром, і наполягає на тому, що воно здійснене по необережності. У подібних ситуаціях перед основним питанням про винність можуть бути поставлені наступні альтернативні приватні питання:

Курсові роботи з кримінального процесу