Курсові роботи з кримінального процесу

Суб'єкти кримінального провадження

Поняття суб'єктів кримінального провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності). Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Загальна характеристика суб'єктів, що відносяться до сторони обвинувачення. Загальна характеристика суб'єктів, що відносяться до сторони захисту.

ЦЕНЗИВА

(ср.-век. лат. censiva) - недворянское, преимущественно крестьянское наследственное земельное держание в средневековой Франции. Держатель Ц. (цензитарий) ежегодно выплачивал сеньору ценз (денежную, реже натуральную ренту) и государству - талью. Отменена в 1793 г.

Источник - legaldictionary.ru

КВК РФ регулює виконання і такого специфічного покарання, як страта, виконання якої раніше регламентувалося виключно відомчими нормативними правовими актами закритого характеру. У зв'язку зі вступом до Ради Європи Росія узяла на себе зобов'язання відмінити страту, а з моменту ухвалення її в дане співтовариство встановити мораторій на виконання страти. Проте знаходження норм про виконання страти в КВК РФ цілком правомірно, оскільки під час різних військових конфліктів міжнародні норми не виключають можливості і правомірності її застосування; на цей випадок і буде передбачена правова регламентація порядку її виконання.
При виконанні дій (бездіяльності) направлених на досягнення суспільно корисного результату повинні враховуватися сучасні научно- технічні пізнання в даній області науки і техніки, накопичений досвід, умови, що конкретно склалися, щоб ризик спричинення шкоди правоохраняємим інтересам звести до мінімуму.

Курсові роботи з кримінального процесу