Курсові роботи з кримінального процесу

Формування обвинувачення в кримінальному процесі України

Теоретичні засади дослідження формування обвинувачення в кримінальному процесі України. Функція обвинувачення та її місце в системі кримінально-процесуальних функцій. Обвинувачення у контексті положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. Аналіз особливостей формування обвинувачення в кримінальному процесі. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі. Реалізація обвинувачення: поняття, сутність, етапи за новим кримінальним процесуальним законодавством.

ЭМИССИЯ

(лат. emissio - выпуск) -1) выпуск в обращение денежных знаков во всех формах, акций, сертификатов, облигаций и других государственных ценных бумаг; ведет к увеличению денежной массы в обороте. Основные формы Э.: эмиссия кредитных денег - банкнот; депозитно-чековая Э.; Э. ценных бумаг. В Российской Федерации Э. денег осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации; 2) любой вид ценных бумаг компании или процесс выпуска в обращение таких бумаг. См. т.ж. ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ; ПРОЦЕДУРА ЭМИССИИ.

Источник - legaldictionary.ru

Ми не виключаємо того, що в перспективі деякі з оперативно-розшукових дій можуть бути детально регламентовані карно-процесуальним законом і, отримати статус слідчих дій. Особливий інтерес в цьому плані представляють такі з них як візуальне спостереження в суспільних місцях і виробництво контрольних закупівель. Хоча відмітимо, що по суті, дії з виробництва контрольних закупівель є одним з різновидів спостереження в суспільних місцях. Обидва ці дії можуть утворити єдиний правовий інститут нового засобу отримання доказів. Що стосується дій, передбачених п. 1.4 Закону України про оперативно-розшукову діяльність, то аналогічні форми отримання фактичних даних, по суті, вже передбачені карно-процесуальним законом в ст. 66 і 97 УПК України.
Після досягнення дитиною 14-річного віку уголовно-ис-полнительная інспекція направляє уявлення до суду, який оцінює поведінку жінки, її відношення до дитини і вирішує питання про дострокове звільнення від частини покарання, що залишилася, або про заміну його м'якшим.

Курсові роботи з кримінального процесу