Курсові роботи з кримінального процесу

Докази та доказування в кримінальному процесі

Поняття процесу доказування, елементи процесу доказування. Поняття, способи збирання і перевірки доказів. Поняття і значення оцінки доказів. Поняття внутрішнього переконання як методу і результату оцінки доказів. Межі доказування і фактичний об'єм зібраних доказів.

ДЕ-ЮРЕ

- порядок развития общественных отношений, предусмотренный нормативным правовым актом. (С. А.)

Источник - legaldictionary.ru

Недобросовісні адвокати, в цілях неправомірного збору доказаг тельств, можуть робити спроби незаконно, самоправний проникнути в житло. Тобто, за певних умов деякі з порушень недоторканності житла, що допускаються адвокатами, можуть бути кваліфіковані як злочин. Критеріями розмежування злочину (по ч. 1 ст. 138, по ч. 1 ст. 139, 330 УК РФ) і іншого правопорушення тут є тільки критерій ступеня суспільної небезпеки, малозначності. Тобто достаточно^ довести тільки сам факт порушення відповідної таємниці, незаконного проникнення в житлі без згоди проживаючих осіб.
Об'єктивна сторона злочину характеризується незаконним використанням винаходу, корисній моделі або промислового зразка або розголошуванням без згоди автора або заявника суті винаходу, корисної моделі або промислового зразка до офіційної публікації відомостей про них, або привласненням авторства або примушенням до співавторства.

Курсові роботи з кримінального процесу