Курсові роботи з кримінального процесу

Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження невтручання в приватне життя як засади кримінального провадження. Поняття і головні характеристики принципів права. Поняття та система принципів (засад) кримінального провадження. Аналіз особливостей дотримання засади про невтручання в приватне життя. Поняття засади невтручання у приватне життя як засіб для захисту особи у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Невтручання у приватне життя при провадженні деяких слідчих (розшукових) дій.

ВЫПУСК

-1) изготовление и введение в обращение денег и ценных бумаг, то же, что и эмиссия; 2) количество готовой продукции, произведенной в течение определенного времени; 3) одно из основных понятий Таможенного кодекса Российской Федерации; означает передачу таможенными органами РФ товаров или транспортных средств после их таможенного оформления в полное распоряжение лица. Таможенный орган РФ может отказать в В. товара через таможенную границу РФ лишь при наличии достаточных оснований полагать, что он происходит из страны, товары которой не подлежат В. в соответствии с международными соглашениями, участником которых является РФ, и (или) законодательством РФ, а т.ж. при непредставлении надлежащим образом оформленного сертификата о происхождении товара или сведений о его происхождении. Товары, происхождение которых достоверно не установлено, выпускаются с уплатой таможенных пошлин по максимальным ставкам таможенного тарифа РФ.

Источник - legaldictionary.ru

Велике доказове значення надається екрору, тобто визнанню стороною тих або інших фактів. Екрор зобов'язує особу, що призналася, піддатися наслідкам, витікаючим з визнання. Проте визнання факту стороною не є обов'язковим для суду, який на внутрішнє переконання може оголосити екрор недійсним. Розрізняють екрор серрих - ясне і визначене визнання, і екрор мюбхем, визнання невизначене, в загальних виразах. У останньому випадку суддя зобов'язаний зажадати від мюкирра (особи, що зробила таке визнання) пояснення для точного визначення змісту екрора. Якщо екрор противоречит свідченням позивача-обвинувача, то обвинуваченому на підтвердження свого визнання надається можливість підкріпити його таким засобом доведення, як клятва, або присяга, приношувана ім'ям Бога (Валлахи, Біллахи, Таллахи). Після принесення присяги (мюггелезе, валлахи) той, що заприсягнувся зобов'язаний роздать милостиню (кефорет). Близьким до присяги є едолет - посвідчення свідками, соприсяжников, що нагадують, хорошої і благочестивої поведінки обвинуваченого. Проте наявність в шаріаті клятви як засоби доведення є ознакою, що виходить за рамки приватно-позовної (акционарной) форми, і що свідчить про збереження тут елементів звинувачувального різновиду змагальності.
Відмовою від дитини слід рахувати випадки, коли мати дитини офіційно відмовляється від дитини, залишивши його в пологовому будинку або передавши його в дитячий будинок, або дає згоду на його усиновлення (удочеріння).

Курсові роботи з кримінального процесу