Курсові роботи з кримінального процесу

Обвинувачений у кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження статусу обвинуваченого в кримінальному процесі. Поняття суб'єктів кримінального провадження. Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Поняття обвинуваченого. Особливості статусу обвинуваченого в кримінальному процесі. Характеристика прав і обов'язків обвинуваченого в кримінальному процесі. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого.

ДОМАНТ

- компаньон, не участвующий активно в деле и неизвестный клиентуре.

Источник - legaldictionary.ru

Слід також відрізняти від сукупності злочинів складні злочини, як, наприклад, розбій, згвалтування, де сам склад злочину включає додаткові дії, які не можуть бути рассматріваєми як злочини, здійснені по сукупності. Так, якщо при розбої хто-небудь убитий або при згвалтуванні нанесено легке тілесне ушкодження, то ці діяння охоплюються самим складом складного злочину. Міра покарання як при триваючих і продовжуваних злочинах, так і при складних складах визначається в межах статті, що передбачає даний злочин.
Вершеннолетія, функції законного представника прекращаются1. З цього загального положення Пленум, проте, зробив виключення, відзначивши, що функції законного представника можуть бути продовжені при ухваленні судом рішення про розповсюдження на осіб у віці від 18 до 20 років положень про особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх (ст. 96 УК РФ).

Курсові роботи з кримінального процесу