Курсові роботи з кримінального процесу

Оперативно-розшукова діяльність: зміст, поняття, значення

Науковий огляд проблеми. Теоретичний зміст поняття ОРД. Сучасні завдання ОРД. Значення ОРД для процесу протидії злочинам.

МАРШАЛ

(фр. marechal) -1) в Средние века во Франции -придворное звание (до XVI в.); 2) высшее воинское звание в Российской армии, а т.ж. в армиях ряда стран (во Франции с XVI в.); в некоторых армиях (в том числе в российской) званию М. соответствовал чин генерал-фельдмаршала; 3) в Польше - звание некоторых гражданских должностных лиц: М. сейма, вице-М. сейма.

Источник - legaldictionary.ru

Для акцентування уваги засідателів присяг на головних для справи моментах, їх кращого запам'ятовування державний обвинувач може задавати допитуваним доповнюючі, уточнюючі, контрольні і викриваючі питання. Доповнюючі питання ставляться, коли зведення про обставини даної справи, що містяться у вільній розповіді допитуваного, недостатньо повні. Уточнюючі питання - коли ці відомості недостатньо конкретні. Контрольні питання ставляться в цілях перевірки достовірності відомостей, що містяться у вільній розповіді і у відповідях на доповнюючі і уточнюючі питання, встановлення в них добросовісної помилки або брехні. Викриваючі питання ставляться, коли допитуваний в своїх свідченнях бреше, тобто умисне спотворює обставини справи.
Відомо, що в актах міжнародного публічного права суверенним державам переважно наказує встановити або відмінити кримінальну відповідальність Такі розпорядження мають обов'язкову силу, якщо вони містяться в міжнародних конвенціях, протоколах до них, в директивах государ-

Курсові роботи з кримінального процесу