Курсові роботи з кримінального процесу

Попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України

Стан дослідження тематики. Правове регулювання попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України. Зміст та складові попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України. Організація попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України.

ХАРТИЯ

(лат. charta - письмо, сочинение) - документ публично-правового и политического характера в средние века (X. городов и коммун, Великая хартия вольностей 1215 г. и др.) и Новое время (Народная X. 1838 г.. включившая в себя политические требования, которые составляли сущность “чартистского” (от англ. charter - хартия) движения в Англии 1837 - 1848 гг., Конституционная X. 1814 г. во Франции и др.). В международном праве X. именуются некоторые международно-правовые акты (договоры или декларации). В XX в. такое название носили договоры древнерусских князей с Византией. В настоящее время известны Европейская хартия местного самоуправления, принятая Советом Европы 15 октября 1985 г., Парижская хартия для новой Европы от 21 ноября 1990 г. (итоговый документ Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в Париже), Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств, принятая Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ 29 октября 1994 г., Горная хартия государств - участников СНГ от 27 марта 1997 г. (посвящена сотрудничеству в освоении недр).

Источник - legaldictionary.ru

Ці непорозуміння з потреби приводять до питання про правильність і доцільність самої ідеї про існування естественноїсторічеського типу людини - злочинця. Естественноїсторічеськие типи, перш за все, не підпорядковані впливу місця і навіть часу, якщо тільки не брати в розрахунок вікові періоди світового життя, ступені всесвіту; ще менш значення мають для них дані політичної географії, але чи в таких умовах знаходиться тип злочинної людини? Антропологічна школа забуває, що область злочинних діянь, а разом з тим і людей, що їх чинять, така різноманітна в кожному кодексі, і ще більш в сучасних кодексах, що загальною між ними ознакою є тільки один формальний - непокора велінням закону. Cледовательно, шукати ознаки типу злочинця взагалі, значить, власне кажучи, шукати типові ознаки людини, що не підкоряється закону, не забуваючи при цьому, що протидія закону, авторитетній волі охоплює і область права цивільного, і область нарушеній дисциплінарних, так що число суб'єктів, для яких відшукується загальний тип, захопить значну частку всього людства. C іншої сторони, область злочинних діянь змінюється в своєму об'ємі і навіть частково в змісті не тільки у різних народів, що одночасно живуть, але змінюється історично; що, таким чином, злочинці первісної культури, середньовічного суспільства і сучасної держави не можуть дати однорідного матеріалу для встановлення загального злочинного типу; не можуть дати вже тому, що в злочинність кожної епохи вкладаються відомим, іноді значним відсотком особи, що притягаються до відповідальності за діяння, які в пізніші періоди відходять в область безкарних діянь. Як сильно повинна була змінювати типові риси людини - злочинця в середні віки, порівняно з типом нашого часу, та маса єретиків, чорнокнижників, чаклунів, які щодня горіли і мучилися ad majorem Dei gloriam (""К вящей славі божієй" - девіз Ордена єзуїтів (лат.)."); який особливий відтінок на тип сучасного злочинця повинна накласти маса акцизонарушителей, порубщиків і т.п. порівняно з тим часом, коли ліс був Божий, незаборонений, коли держава ще не засновувала свого бюджету на народному пияцтві, а горілку і брагу хмільну варив кожен собі на втіху, і т.д.
Безпосередніми об'єктами злочинів у сфері економічної діяльності служать конкретні економічні відносини, що піддаються змінам від воздейстйя злочинного посягання, передбаченого одній із статей гл. 22 УК.

Курсові роботи з кримінального процесу