Курсові роботи з кримінального процесу

Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист

Теоретичні засади дослідження принципу забезпечення обвинуваченому права на захист. Поняття і значення принципів судового процесу. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві. Сучасне забезпечення права на захист у судовому провадженні. Аналіз особливостей забезпечення обвинуваченому права на захист. Процесуальне становище захисника. Права та обов'язки захисника. Обов'язкова участь захисника. Перспектива розвитку принципу забезпечення обвинуваченому права на захист.

БОЙЕНТ

- определенное состояние рынка, характеризующееся быстрым повышением цен из-за неблагоприятных экономических условий.

Источник - legaldictionary.ru

Але якщо така система кодексу, то і аналіз кримінально-правових інститутів Укладення розкриває його походження з необхідності йти назустріч практичному життю і її потребам. Покарання Укладення носять характер пристосованості до рівня чутливості злочинця тієї епохи, а склади злочинів строго узгоджені з практичними умовами кримінально-правового ужитку. У них всього менш теоретичній. До цього результату привело те, що узагальнення Укладення склалися шляхом природного нашарування, з окремих випадків судової практики, при дозволі яких, якщо і користувалися іноземним правом як джерелом, то робили це повільним рецепірованієм його в окремих конкретних випадках. Сама форма редакції Укладення відображає в собі його конкретність і є як би узагальненням окремих випадків. У цьому сенсі цілком зрозуміло відсутність в нім чого б то не було схожого на загальну частину.
Природоохоронні прокуратури - по проблемах забезпечення екологічної безпеки; виробленню заходів по попередженню екологічних і техногенних катастроф в регіонах; по виконанню федеральних цільових програм (наприклад, "Відродження Волги").

Курсові роботи з кримінального процесу