Курсові роботи з кримінального процесу

Реалізація принципів кримінального процесу в досудових стадіях

Теоретичні засади дослідження реалізації принципів кримінального процесу в досудових стадіях. Поняття та система принципів кримінального процесу. Поняття стадії досудового розслідування та його форми. Співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства. Аналіз особливостей реалізації окремих принципів кримінального процесу в досудових стадіях. Реалізація принципу публічності в досудових стадіях. Реалізація принципу диспозитивності в досудових стадіях. Реалізація принципу змагальності сторін на досудовій стадії кримінального провадження.

УЛЬТИМО

(ит. ultimo - последний, крайний) - в коммерческой и биржевой терминологии последний день месяца.

Источник - legaldictionary.ru

Звернемо увагу, що суду або стороні захисту для того, щоб прийти до аргументованого висновку про незаконність такого роду дій необхідно, як мінімум, запитати і проаналізувати секретні відомчі інструкції. Очевидно, що навіть думка про це приходить в голову не кожному. Не говорячи вже про необхідність подолання складнощів організаційного характеру. В той же час реальні і ефективні засоби перевірки законності здійснення ОРД є в руках наглядаючих прокурорів .
(п. 4 ч. 1 ст. 2), що повністю відповідає конституційному праву громадян на охорону здоров'я і медичну допомогу (ст. 41 Конституції РФ). КВК (ст. 12) відносить право засуджених на охорону здоров'я, включаючи отримання первинної медико-санітарної і спеціалізованої медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних або стаціонарних умовах залежно від медичного висновку до основних прав засуджених.

Курсові роботи з кримінального процесу