Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальний статус захисника у кримінальному провадженні

Теоретичні засади дослідження процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні. Поняття та значення захисту у кримінальному судочинстві. Особливості забезпечення права на захист у кримінальному провадженні. Аналіз особливостей процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні. Особливості статусу захисника у кримінальному процесі. Права та обов'язки захисника у кримінальному процесі. Обставини, при яких участь захисника обов'язкова.

ИСТЕЦ

Сторона, подающая гражданский иск (посредством заявления) в суд. см. также ответчик

Источник - legaldictionary.ru

Радянського кримінального процесу до 1960 р., аналізуючи найбільш значні дослідження і шляхи розвитку карно-процесуальної науки, не порахував можливим назвати серед них етичні проблеми судочинства. До 60-х рр. ці проблеми не привертали особливої уваги учених і не отримали достатнього освітлення в юридичній літературі; публікації обмежувалися в основному питаннями адвокатської етики і культури судопроизводства201. Це пояснюється певною мірою тим, що перед юридичною наукою, зокрема карно-процесуальною теорією, стояла насущна задача-содействовать створенню, розвитку
До засуджених військовослужбовців допускається застосування наступних заходів стягнення: догани; суворої догани; арешту в дисциплінарному порядку до 30 діб. При цьому засуджені військовослужбовці, заарештовані в дисциплінарному порядку, відбувають покарання в одиночних камерах на гауптвахті дисциплінарної військової частини.

Курсові роботи з кримінального процесу