Курсові роботи з кримінального процесу

Система кримінального процесу України

Теоретичні засади дослідження системи кримінального процесу України. Сутність кримінального процесу. Мета і завдання сучасного кримінального процесу. Характеристика системи кримінального процесу України. Загальна характеристика стадій досудового провадження по кримінальній справі. Кримінально-процесуальна характеристика судового провадження. Загальна характеристика не обов'язкових стадій кримінального провадження.

ВЫГОДА

- получение определенных преимуществ, дополнительного дохода, прибыли.

Источник - legaldictionary.ru

У одних випадках позбавлення волі здійснене обгрунтовано застосовується у зв'язку з тим, що існує об'єктивна потреба саме у такому вигляді покарання, яке припускає дію на особисту свободу засудженого, в інших випадках - також обгрунтовано, але в якій те ступені вимушено - тому, що держава не має в своєму розпорядженні інших, ефективнішими і гуманнішими засобами дії на таких осіб, просто людство не придумало нічого кращого.
Про те, що повинне бути відображене в касаційному визначенні, мовиться в ст. 388 УПК. Окрім загальних відомостей, що містяться в будь-якому рішенні суду, в касаційному визначенні містяться: короткий виклад доводів особи, що подала скаргу або уявлення, а також заперечень інших осіб, що брали участь в засіданні суду касаційної інстанції; мотиви ухваленого рішення; рішення суду касаційної інстанції за скаргою або уявленням.

Курсові роботи з кримінального процесу