Курсові роботи з кримінального процесу

Класифікація спеціальної техніки. Мета і завданні застосування науково-технічних засобів

Сутність та класифікація спеціальної техніки. Поняття та загальна характеристика науково-технічних засобів у правоохоронній діяльності. Засади класифікації спеціальної техніки. Характеристика мети та завдань застосування оперативно-технічних засобів. Особливості та завдання застосування спеціальної техніки під час оперативно-розшукової діяльності в установах виконання покарань. Технічні засоби нагляду і контролю.

ДИСПАША

(фр. dispache) - 1) расчет убытков по общей аварии и распределение их между судном, фрахтом и грузом соразмерно их стоимости; 2) специальный документ, устанавливающий наличие общей аварии при кораблекрушении, служащий основанием для расчетов убытков от аварии.

Источник - legaldictionary.ru

З таким визначенням кримінальної політики в цілому можна погодитися. Проте відсутність у визначенні вказівки на покарання, загрозу покаранням, заходи адміністративну і суспільну дії, вживані до злочинців замість покарання, як на єдині засоби здійснення кримінальної політики, може привести до невірного виводу про суть цієї політики. Н. И. Загородников правильно вважає, що кримінальна політика у вузькому сенсі слова (кримінально-правова політика) "закріплюється і реалізується засобами кримінального права" |3.
Недотримання термінів збудження виконавчих виробництв. Всупереч п. 2 ст. 9 Федерального закону "О виконавчому виробництві" (далі Закон) судовими приставами-виконавцями ухвали про збудження виконавчих виробництв, як правило, виносяться з недотриманням триденного терміну з дня надходження до них судових рішень, а іноді взагалі не виносяться.

Курсові роботи з кримінального процесу