Курсові роботи з кримінального процесу

Стадії кримінального процесу та їх характеристика

Теоретичні засади дослідження стадій кримінального процесу. Поняття і зміст кримінального процесу. Завдання і структура кримінального процесу. Характеристика стадій кримінального процесу. Загальна характеристика стадій досудового провадження по кримінальній справі. Кримінально-процесуальна характеристика судового провадження. Загальна характеристика необов'язкових стадій кримінального провадження. Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду.

АДВОКАТ

Адвокатом Республики Беларусь может быть гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по специальности не менее трех лет или не имеющий такого стажа, но прошедший стажировку сроком от шести месяцев до одного года в адвокатуре, сдавший квалификационный экзамен и получивший лицензию на право занятия адвокатской деятельностью. (Ст.7 Закона Республики Беларусь “Об адвокатуре”)

Источник - legaldictionary.ru

Через особливості предмету карно-процесуального регулювання норми карно-процесуального права, звернені до державних органів, містять розпорядження або дозволи поступати за наявності вказаних в законі юридичних фактів певним чином: порушити справу, привернути як обвинуваченого, вибрати запобіжний захід, ухвалити вирок, припинити кримінальну справу і т.д. Виконання такого роду розпоряджень закону складає обов'язок державних органів. У інших випадках закон представляє їм право поступити певним чином, вибрати одне з можливих рішень (наприклад, припинити кримінальне переслідування або направити справу до суду; припинити кримінальне переслідування у зв'язку з діяльним розкаянням обвинуваченого і ін.).
Запис в трудовій книжці про звільнення що реабілітується від посади у зв'язку із засудженням або притяганням до кримінальної відповідальності визнається недійсною. На його прохання адміністрація підприємства видає йому дублікат трудової книжки без внесення до неї цього запису.

Курсові роботи з кримінального процесу