Курсові роботи з кримінального процесу

Стадія як елемент системи кримінального процесу

Проблематика розподілу на стадії в сучасному кримінальному процесі. Поняття стадії кримінального провадження. Розмежування стадій кримінального провадження згідно КПК 2012 року. Характеристика стадій кримінального провадження згідно КПК 2012 року. Особливості початку досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним законодавством України. Досудове розслідування. Підготовче провадження. Судовий розгляд. Провадження у суді апеляційної інстанції. Провадження у суді касаційної інстанції. Провадження у Верховному Суді України. Провадження за нововиявленими обставинами. Виконання судових рішень.

ДИСКОНТ

(англ. discount, итал. Sconto -скидка) - 1) разница между ценой в настоящий момент и На момент погашения или номиналом ценной бумаги; покупка финансового инструмента (напр., векселя) до момента его погашения, причем по цене, которая меньше номинала; 2) разность между форвардным курсом и курсом при немедленной поставке валюты; 3) разница между ценами на один и тот же товар с различными сроками поставки; 4) понижение цены на товар в результате его несоответствия оговоренному в контракте качеству; 5) отклонение в меньшую сторону от официального курса валюты; 6) процент, взимаемый банками при учете векселей.

Источник - legaldictionary.ru

За загальним правилом, термін утримання під вартою при розслідуванні злочинів не може перевищувати 2 місяці. Проте він може бути продовжений. При цьому підстави (причини) продовження терміну не завжди однакові. Умовно можна виділити первинні і вторинні підстави: первинні - це необхідність вживання заходів превенції негативної поведінки обвинуваченого на всьому етапі попереднього слідства (якщо є відповідні підстави); вторинні підстави - ті обставини, які впливають на тривалість терміну попереднього слідства аж до напряму прокурором кримінальної справи до суду. Первинні підстави завжди ідентичні, у будь-якому випадку вони служать інтересам органів, що чинять кримінальне переслідування (і тому продовження терміну утримання під вартою завжди відбувається по клопотанню цих органів), а ось вторинні можуть мати різну природу:
Свої погляди на організацію викладання російського права И. Нейман розвинув між 1806 і 1810 р. Він виступив з ними ще в початкову пору своєї діяльності в Казанському університеті (422), в якому з 1810 року читав "курс кримінальних законів".

Курсові роботи з кримінального процесу