Курсові роботи з кримінального процесу

Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація

Теоретичні засади дослідження суб'єктів процесу доказування. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Поняття та класифікація суб'єктів доказування. Суб'єкти доказування, на яких покладено обов'язок доказування. Суд як суб'єкт доказування. Органи досудового розслідування і прокурор як суб'єкти доказування. Суб'єкти, які вправі брати участь в процесі доказування. Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники як суб'єкти доказування. Підозрюваний, обвинувачений, підсудний, захисник як суб'єкти доказування.

ГАРАНТ

Юридическое лицо - резидент Республики Беларусь, взявшее на себя гарантийное обязательство перед таможенными органами произвести уплату таможенных платежей за ввезенные товары (“Положение о порядке предоставления финансовых гарантий таможенным органам”, утв. постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 23.03.95 г., N 151)

Источник - legaldictionary.ru

Як помічає проф. Кистяковський, всяка поблажка яким-небудь класам суспільним в області кримінальної розхитає устрашительность і силу покарання. "Покарання набуває устрашительность тоді, коли воно неминуче вражає і маленького злодюжку, і крупного злодія суспільного надбання, і простого селянина, що вкрав малоцінну річ, і чиновну людину, що практикує хижацьку діяльність як хабарника. Горе тому суспільству, про яке можна сказати те, що сказав грецький мудрець про закони своєї вітчизни: "Наші закони - павутина, в якій в'язнуть мухи, але прориваються джмелі". Напроти того, етичні властивості злочинця, стан його фізичних сил, його вік, підлога - всі ці елементи не можуть не бути враховані при визначенні відповідальності, а тому каральні заходи, які виявляться безумовно непридатними до такої індивідуалізації, повинні бути ісьключаєми з системи покарань" (1705).
Слід зазначити, що в дореволюційній Росії відбулося становлення російського тюрьмоведения або пенитенциарии. Відомими тюрьмоведами були Н.Ф. Лучинський, Н.В. Мурашок, В.Н. Никітін, А.В. Пассек, А. А. Піонтковський, Д. Тальберг, И.Я. Фойніцкий

Курсові роботи з кримінального процесу