Курсові роботи з кримінального процесу

Закон як джерело кримінально-процесуального права

Теоретичні засади дослідження закону як джерела кримінального процесуального права. Сутність джерел кримінального процесуального права. Поняття кримінального процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві. Характеристика кримінального процесуального законодавства. Система кримінального процесуального законодавства України. Дія кримінального процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб. Сучасні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства і основні шляхи їх розв'язання. Теоретичні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства. Проблеми практики застосування кримінально-процесуального закону та шляхи їх вирішення.

ДЕВИЗЫ

(фр. - devises) -1) используемые в международных расчетах платежные средства (переводы, чеки, аккредитивы, выставленные на иностранные банки, платежные требования, платежные поручения и векселя) в иностранной валюте, подлежащие оплате за рубежом, ат.ж. иностранные банковские билеты и монеты. Купля-продажа Д. нередко осуществляется центральными банками и государственными казначействами для проведения определенной валютной политики; 2) словесные символы, используемые для условного обозначения экономических, предпринимательских операций, например девиз торгов на бирже: “Покупай по низким, продавай по высоким ценам”.

Источник - legaldictionary.ru

Менше труднощів представляє встановлення відмінності між злочинною самовпевненістю і злочинною недбалістю. Формально-психологічна відмінність і тут просто і очевидно. При злочинній самовпевненості винен передбачає можливість настання злочинних результатів, при злочинній недбалості таке передбачення у винного відсутнє. І при злочинній самовпевненості і при злочинній недбалості винен не бажає настання наслідків, що передбачаються ним. Проте при злочинній самовпевненості він свідомо здійснює дії, які можуть привести до цих наслідків, легковажно сподіваючись, що наслідки не наступлять; при злочинній же недбалості у суб'єкта свідомість можливості настання злочинних наслідків взагалі відсутня.
Іншими словами, в покаранні, призначеному за найбільш серйозний в даній ситуації злочин, повинні відбиватися як ступінь суспільної небезпеки цього злочину, так і факт підвищеної суспільної небезпеки всього скоєного у зв'язку з скоюванням даних злочинів в сукупності одне з іншим.

Курсові роботи з кримінального процесу