Курсові роботи з кримінального процесу

Засуджений (виправданий) як суб'єкт кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження. Поняття суб'єктів кримінального провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності). Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Характеристика статусу засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження. Загальна характеристика суб'єктів, що відносяться до сторони захисту. Особливості статусу засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження.

НОЙОНЫ

- монг., в Зол. Орде - наиболее крупные феодалы, замещавшие ответственные гос. должности.

Источник - legaldictionary.ru

Дане питання знайшло роз'яснення в ухвалі Пленуму Верховного Суду СРСР від 25 червня 1976 р. "Про практику застосування судами законодавства про боротьбу з рецидивною злочинністю" з подальшими змінами, в якому спеціально підкреслено, що в цих випадках, коли раніше довершений злочин передбачений законом як кваліфікуюча ознака повторного (неодноразового - Авт.) злочину, повторність (неодноразова - Авт.) не може одночасно визнаватися обтяжливою відповідальність обстоятельством1.
Посібником є особа, що сприяла скоєнню злочину радами, вказівками, наданням інформації, засобів або знарядь скоєння злочину, або усуненням препятствій, а також особа, що заздалегідь обіцяла приховати злочин, засоби або знаряддя скоєння злочину, сліди злочину, або предмети, здобуті злочинним шляхом, а рівна особа, що заздалегідь обіцяла придбати або збути такі предмети.

Курсові роботи з кримінального процесу