Курсові роботи з кримінального процесу

Затримання особи яка підозрюється у вчиненні злочину

Теоретичні засади дослідження застосування затримання особи яка підозрюється у вчиненні злочину. Поняття запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Характеристика особливостей затримання особи яка підозрюється у вчиненні злочину. Затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу (ст. ст. 187-191 КПК). Затримання без ухвали про дозвіл на затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

ЛИСТИНГ

- допуск ценных бумаг на фондовую биржу, включение их в котировочный список. Согласно Закону РФ “О рынке ценных бумаг” от 22 апреля 1996 г. к обращению на фондовой бирже допускаются: а) ценные бумаги в процессе размещения и обращения, прошедшие предусмотренную указанным выше Законом процедуру эмиссии и включенные фондовой биржей в список ценных бумаг, допускаемых к обращению на бирже в соответствии с ее внутренними документами. Ценные бумаги, не включенные в этот список, могут быть объектом сделок на бирже в порядке, предусмотренном ее внутренними документами; б) иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством РФ.

Источник - legaldictionary.ru

Предмет злочину - морське середовище, яке охоплює внутрішні морські води, територіальне море Російської Федерації і води відкритого моря. До внутрішніх морських вод відносяться морські води, розташовані убік береги від початкових ліній, прийнятих для відліку ширини територіального моря Російського Федерації; до територіального моря - прибережні морські води шириною 12 морських миль, що відмірюються відповідно до норм міжнародного права і законодавства Російської Федерації (статті 1 і 2 Федеральні закони від 31 липня 1998 р. "Про внутрішні морські води, територіальне море і прилеглу зону Російської Федерации"230).
За наявності доказів, підтверджуючих, що особу зробив тяжчий злочин, ніж те, за яке воно було засуджене, справа може бути відновлена по обставинах, що знов відкрилися, тільки протягом терміну давності притягання до кримінальної відповідальності, встановленого для цього тяжчого кримінального злочину.

Курсові роботи з кримінального процесу