Курсові роботи з кримінального процесу

Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі. Поняття доказів у кримінальному процесі. Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному провадженні. Обов'язок доказування. Допустимість доказів у кримінальному процесі України. Аналіз особливостей визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого. Процесуальний порядок визнання доказів недопустимими.

ЗАЛОГ

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом».

Источник - legaldictionary.ru

Але не тільки неправильно організований слідчий експеримент може загрожувати життю і здоров'ю громадян. Не меншу небезпеку представляють непродумані прийоми пошуку вибухових речовин і отрут при обшуках, огляді руйнувань, а також об'єктів, розташованих на великій висоті, і т.д. Все це розширює фактичні межі застосування даного розпорядження. Особливого значення воно набуває у випадках, коли дослідженню піддається сама людина. УПК РРФСР забороняє застосовувати при огляді дії, небезпечні для життя оглянутого (ст. 181).
Може виникнути питання про те, з якого моменту захисник бере участь в справі, поверненій прокурором на додаткове розслідування. Абсолютно очевидно, що захисник, що брав участь в первинному розслідуванні при додатковому розслідуванні може в нім брати участь з першого ж моменту його виробництва, причому незалежно від того, той же це захисник або інший.

Курсові роботи з кримінального процесу